ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศยน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 
 
  • โครงการสือค้นและสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
  • โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลกรณ บดินทรเทพวรางกูร
  • ท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคล ของชาวบ้านตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี 2561
 
โครงการสือค้นและสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน   - 18 พ.ค. 2561

-

..

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลกรณ บดินทรเทพวรางกูร   - 18 พ.ค. 2561

-

..

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
ท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคล ของชาวบ้านตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   - 16 พ.ค. 2561
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 บริเวณฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมถังสูง สาย 4 ขวา ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บริเวณหมู่บ้านแกรนด์วิลเลท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 ม.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารหลังคาอเนกประสงค์ประจำตำบล ม.7 ต.สามเรือน   19 ธ.ค. 2560   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล.ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน   15 ธ.ค. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด