ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศยน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 
 
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ทรุจริตคอร์รับชั่น
  • งานเห็ดตับเต่าครั้งที่9
  • สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน)
  • สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 (3 เดือน)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ทรุจริตคอร์รับชั่น - 13 ส.ค. 2562
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
งานเห็ดตับเต่าครั้งที่9 - 3 ก.ค. 2562
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน) - 28 มิ.ย. 2562
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมธาคาร ห้องสมุดชุมชน ม.1 ต.สามเรือน   13 ส.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงสวนสาธารณะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   13 ส.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาน หมู่ที่ 2   28 มิ.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   11 มิ.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน ม. 4   15 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ โครงหลังคาเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต. สามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   7 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลองทราย (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงเหล็กบริเวรอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
     
 
pure cbd oil ud xp
โดย  hxsxfBoild วันที่ 7 ม.ค. 2563 02:09:44 [ 0 / 59 ]
ใครโทรติดบ้าง
โดย  สมชาย บุญประสิทธิพันธ์ วันที่ 18 พ.ย. 2562 11:56:05 [ 0 / 81 ]
การให้บริการ
โดย  สมชาย บุญประสิทธิพันธ์ วันที่ 18 พ.ย. 2562 11:13:27 [ 1 / 86 ]
โทรไปไม่ติดเลยค่ะ
โดย  ชโรชิณี ไชโย วันที่ 12 ก.ย. 2562 16:17:41 [ 1 / 122 ]
ดูหนังโป๊ คลิปโป๊ คลิป18+ xxx ออนไลน์
โดย  thaipornkub วันที่ 14 ส.ค. 2562 10:06:35 [ 2 / 223 ]
ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา
โดย  เมืองแปะพาเที่ยว วันที่ 18 ก.ค. 2562 15:51:47 [ 0 / 172 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด